V E N D I M Nr. 97 Datë 18.12.2008

Për autorizimin e përqendrimit të realizuar nga përfitimi i kontrollit në shoqërinë Volkswagen AG nga shoqëria Porsche SE

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.