V E N D I M Nr.73 Datë 29.02.2008

Për Miratimin e Raportit Vjetor “Mbi veprimtarine e Autoritetit te Konkurences per vitin 2007 dhe objektivat per 2008”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.