V E N D I M Nr. 111 Datë 15.05.2009

Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet transaksionit të shitblerjes së 76 % të aksioneve të OSSH SH.A nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës tek shoqëria Cez a.s.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.