Decision no. 477, dated 12.10.2017

Opening of the in-depth investigation procedure in the market of loading and unloading services and related activities for bulk goods at the East terminal of Durrës Port

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.