Njoftim për shtyp

Sot, në datë 19.05.2022, në mjediset e Autoritetit të Konkurrencës, u zhvillua takimi ndërmjet Kryetarit të Autoritetit të Konkurrencës (AK) dhe përfaqësuesve të Shoqatës Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar – GIZ, në kuadër të projektit SANECA, i cili ofron mbështetje për përgatitjen e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

Kjo mbështetje, do të ofrohet ndaj Autoritetit të Konkurrencës, si lider i kapitullit 8 të MSA, në lidhje me (i) procesin e negociatave, (ii) hartimin/zbatimin e dokumentave strategjike (përfshi hartim legjislacioni), dhe (iii) përfshirjen e shoqërisë civile në procesin e negociatave.

Në vijim të diskutimeve, Kryetari i AK iu kërkoi përfaqësuesve të GIZ asistencë në lidhje me forcimin e kapaciteteve institucionale në fushën e procesit të integrimit; procesit të diskutimeve dhe pregatitja për procesin e negociatave; zhvillimit të aftësive raportuese lidhur me procesin e integrimit dhe procesin e përafrimit të legjislacionit shqiptar në fushën e konkurrencës me acquis të BE-së, etj.

Nga ana e përfaqësuesve të GIZ u shpreh mbështetje e plotë për krijimin e një bashkëpunimi sa më të frytshëm e konkret.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });