Njoftim

Autoriteti i Konkurrencës bën me dije se:

Duke marrë shkas nga situata e krijuar nga pandemia COVID19, duke patur parasysh nevojën e popullatës për të patur akses në vaksina, maska mbrojtëse dhe xhel dizinfektues me nje çmim të arsyeshëm, referuar vendimit të Komisionit të Konkurrencës nr. 685, datë 18.03.2020 “Për marrjen e masës së përkohshme për vendosjen e konkurrencës në tregun e shitjes me shumicë dhe me pakicë të materialeve paramjeksore”; si dhe vendimit nr. 707, datë 23.09.2020 “Për hapjen e Hetimit Paraprak në Tregun e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore”,

Komisioni i Konkurrencës, sot më datë 15.10.2020, vendosi:

1. me anë të vendimit nr. 717 vendosi të gjobisë ndërmarrjet “CFO Pharma” SHPK, “Delta Pharma – AL” SHPK, “Pharma One” SHPK, “Intermed” SHPK, “Alfarmakos” SHPK, “Trimed” SHPK, “Megapharma” SHPK, “Evita” SHPK, “IMI – Farma” SHPK, “Fufarma” SHA, “Medicamenta” SHPK, “Mini Invest Albania” SHPK, “Delta Med” SHPK, “O.E.S Distrimed” SHPK, “Montal” SHPK, “MSE” SHPK, “Farma Net Albania” SHPK, “Tresi – Farm” SHPK, “Incomed” SHPK, “Florifarma” SHPK, “Lekli” SHPK, “Dial – ALB” SHPK, “Sirol 2008” SHPK, “Aquila Group” SHPK, të cilat operojnë në tregun e shitjes me shumicë të materialeve paramjekësore, për mos zbatimin e masës së përkohshme të VKK nr. 685, datë 18.03.2020

Vendimi nr. 717, datë 15.10.2020

2. me anë të vendimit nr. 715, vendosi marrjen e masës së përkohshme ndaj ndërmarrjes “MEGAPHARMA” SHPK në tregun e tregtimit të barnave dhe pajisjeve mjekësore si vijon: “Ndërmarrja “MEGAPHARMA SHPK” detyrohet të furnizojë të gjitha depot dhe farmacitë e tjera, dhe jo vetëm rrjetin e farmacive “Orange”, me vaksinën “INFLUVAC SUB-UNIT TETRA”.”

Vendimi nr. 715, datë 15.10.2020

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });