Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të vetëm të SKY PLC nga COMCAST CORPORATION

Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr.533, datë 05.07.2018 “Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të vetëm të SKY PLC nga COMCAST CORPORATION”, vendosi të autorizojë përqendrimin e realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të vetëm të SKY PLC nga COMCAST CORPORATION. Si konkluzion ky përqendrim nuk shfaq shenja të kufizimit të konkurrencës në treg ose në një pjesë të tij në veçanti, si rezultat i krijimit ose forcimit të pozitës dominuese.

Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni në link-un më poshtë.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });