Mbi autorizimin e përqëndrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të Danske Commodities A/S nga Equinor Refining Norway AS

Komisioni i Konkurrencës, me vendimin nr. 570, datë 22.11.2018 “Mbi autorizimin e përqëndrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të Danske Commodities A/S nga Equinor Refining Norway AS”, autorizoi përqëndrimin e realizuar në tregun e tregtimit të energjisë elektrike.

Danske Commodities A/S operon në Shqipëri nëpërmjet degës së saj Danske Commodities Albania SHPK, me objekt të aktivitetit tregtimin e energjisë elektrike fizike, ndërkohë që Equinor Group nuk është aktiv dhe nuk ka gjeneruar të ardhura në Shqipëri.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });