Raporti Vjetor 2012

RAPORTI VJETOR 2012 DHE SYNIMET KRYESORE TE PUNES PER VITIN 2013

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.