Competition Authority Newsletter October-December 2023

Competition Authority Newsletter October-December 2023
Download
June 6, 2024

Competition Authority Newsletter January-March 2024

Competition Authority Newsletter January-March 2024 

Competition Authority Newsletter July-September 2023

Competition Authority Newsletter July-September 2023 

Competition Authority Newsletter April-June 2023

Competition Authority Newsletter April-June 2023 

Competition Authority Newsletter January-March 2023

Competition Authority Newsletter January-March 2023 

Newsletter September-December 2022

Newsletter September-December 2022
Download
February 1, 2023
Download
September 22, 2022

Competition Authority Newsletter – July 2021

Competition Authority Newsletter – July 2021
Download
August 17, 2021

The Competition Authority’s newsletter – July 2021

The Competition Authority’s newsletter – July 2021

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });