Njoftime për shtyp

Komisioni i Konkurrencës, në mbledhjen e tij më datë 17.03.2023, mori në shqyrtim rastin e shtyrjes së afatit të përjashtimit nga ndalimi të marrëveshjes së lidhur ndërmjet shoqërive Philip Morris Products S.A dhe KT&G Corporation.

Periudha e propozuar për shtyrjen e përjashtimit të marrëveshjes, deri më datë 26 tetor 2023, nuk pritet të sjellë ndryshime të ndjeshme në strukturën e tregut të shitjes me shumicë të produkteve pa djegie që përmbajnë nikotinë dhe për këtë arsye miratimi i shtyrjes së përjashtimit nuk do të sjellë efekte mbi konkurrencën në treg.

Për këto arsye, Komisioni i Konkurrencës me Vendimin nr. 966, datë 17.03.2023, vendosi të shtyjë  afatin e përjashtimit nga ndalimi të marrëveshjes së lidhur ndërmjet shoqërive Philip Morris Products S.A dhe KT&G Corporation, deri në datë 26 tetor 2023.

Për më tepër, ju lutem konsultoni faqen zyrtare të Autoritetit të Konkurrencës në https://caa.gov.al.

 

Njoftim_per_shtyp_10

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });