Njoftime për shtyp

Në datat 29-31 Mars 2023, u mbajt në Washington DC, SHBA, Takimi i 71-të “Pranveror” mbi Legjislacionin Antitrust, i organizuar nga Shoqata Amerikane e Avokatëve (ABA).

Me ftesë të ABA, në këtë aktivitet, Autoriteti i Konkurrencës u përfaqësua nga Kryetari i Autoritetit të Konkurrencës Z. Denar Biba.

Ndërmjet takimeve të ndryshme të zhvilluara gjatë këtij aktiviteti me rëndësi të posaçme ishte pritja e kryetarëve të autoriteteve të konkurrencës prezentë në Departatmentin e Drejtësisë, nga Kreu i Komisionit Federal të Tregtisë, znj. Lina Khan dhe Ndihmës Prokurori i Përgjithshëm i SHBA, z. Jonathan Kanten.

Temat e diskutuara në këtë konference mbuluan çështje që kishin lidhje me tregjet e reja dhe digjitale, struktura e kushteve dhe detyrimeve në industritë dinamike, marrëveshjet në oferta në procedurat e prokurimit publik, etj.

Në këtë aktivitet morën pjesë drejtues të agjencive të konkurrencës nga 30 vende të ndryshme, ekspertë vendas dhe ndërkombëtarë, përfaqësues të agjencive publike, komunitetit akademik dhe sektorit të biznesit.

Njoftim_per_shtyp_11

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });