Njoftim për shtyp

Komisioni i Konkurrencës, në mbledhjen e tij më datë 01.07.2024, mori në shqyrtim rastin e përqendrimit nëpërmjet përftimit të kontrollit të përbashkët të shoqërisë MEGAPHARMA SHPK nga shoqëria T-MEDSS SHPK, Z. Robert Çina  dhe Znj. Monika Hamzaraj.

Nga realizimi i këtij transaksioni, në tregun e shitjes me pakicë të barnave nuk do të krijohet mbivendosje midis aktiviteteve të palëve (blerës dhe target) në nivel kombëtar dhe për këto arsye, transaksioni i synuar nuk do të sjellë ndryshim dhe nuk do të ketë ndikim në strukturat e tregut.

Për këto arsye, Komisioni i Konkurrencës me Vendimin nr. 1090, datë 01.07.2024, vendosi të autorizojë përqendrimin nëpërmjet përftimit të kontrollit të përbashkët të shoqërisë MEGAPHARMA SHPK nga shoqëria T-MEDSS SHPK, Z. Robert Çina  dhe Znj. Monika Hamzaraj.

Për më tepër, ju lutem konsultoni faqen zyrtare të Autoritetit të Konkurrencës në http://caa.gov.al.

 

Shkarko Njoftimin

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.