Manuali i Procedurave për Antitrustin, dokument i brendshme të punës së Autoritetit të Konkurrencës në lidhje me procedurat për zbatimin e ligjit nr. 9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”.

Manuali i Procedurave për Antitrustin, dokument i brendshme të punës së Autoritetit të Konkurrencës në lidhje me procedurat për zbatimin e ligjit nr. 9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.