Decision no. 479, dated 26.10.2017

Closure of the preliminary investigation procedure in the market of distribution and screening of films in the cinema chains in Tirana

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.