Decision no. 478, dated 26.10.2017

Authorization of the concentration obtained through the acquisition of control over the sale and transfer of 90% quotes of the company Insig Jete SHA, from Eurosig SHA to Mr. Shefqet Kastrati and Mr. Samir Mane

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.