DRAFT LAW “FOR SOME ADDITIONS AND CHANGES TO LAW NO. 9121, DATED 28.07.2003 “FOR THE PROTECTION OF COMPETITION”‘

 “FOR SOME ADDITIONS AND CHANGES TO LAW NO. 9121, DATED 28.07.2003 “FOR THE PROTECTION OF COMPETITION”‘
Download
February 9, 2024

Report on the “Draft Law “On some additions and changes to Law No. 9121, dated 28.07.2003, “On the protection of competition”

Report on the “Draft Law “On some additions and changes to Law No. 9121, dated 28.07.2003, “On the protection of competition”

Compatibility Table

Compatibility Table
Download
November 13, 2023

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });