VENDIMI 141, date 18.03.2010

“Për shqyrtimin e kërkesës së ndërmarrjes “La Petrolifera Italo Albanese” për revokimin e Vendimit Nr 140, datë 10.03.2010 të Komisionit të Konkurrencës”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.