Vendim Nr 992, Datë 08.06.2023

MBI AUTORIZIMIN E PËRQENDRIMIT TË REALIZUAR NËPËRMJET BASHKIMIT ME PËRTHITHJE TË SHOQËRISË GEGA OIL SHA NGA SHOQËRIA GENKLAUDIS SHA.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.