Vendim Nr 980, Datë 26.04.2023

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KOMISIONIT TË KONKURRENCËS NR. 961, DATË 28.02.2023, “PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË HETIMIT PARAPRAK NË TREGUN E PRODHIMIT DHE TREGTIMIT ME SHUMICË TË NËNPRODUKTEVE TË QUMËSHTIT.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.