Vendim nr. 621, datë 13.05.2019

Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimin të kontrollit të shoqërisë Digicom SHPK nga shoqëria Albanian Telecommunications Union SHPK.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.