Vendim nr. 587, datë 28.01.2019

Për marrjen e masave të përkohshme në tregun e ofrimit të shërbimeve stomatologjike

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.