Vendim nr. 581, datë 17.01.2019

Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të Adria TopCo B.V. nga Summer BidCo B.V.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.