Vendim nr. 515, datë 22.05.2018

Detyrimi për t’u informuar nga bankat e nivelit të dytë në lidhje me zbatimin e rekomandimeve të Vendimit Nr. 453, datë 07.03.2017 “Për dhënien e disa rekomandimeve për Bankën e Shqipërisë, Shoqatën Shqiptare të Bankave dhe Bankat e nivelit të dytë” të Komisionit të Konkurrencës.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.