VENDIM nr. 419 , datë 8.06.2016

PËR MIRATIMIN E UDHËZIMIT “MBI PROCEDURAT E THJESHTUARA PËR TRAJTIMIN E DISA PËRQENDRIMEVE”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.