VENDIM nr. 410 , datë 31.03.2016

“Për administrimin e të dhenave elektronike gjatë inspektimeve nga Autoriteti i Konkurrencës.”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.