VENDIM Nr. 135 , datë 21.12.2009

“Për hapjen e procedurës së hetimit të thelluar në tregun e prokurimeve të automjeteve të reja”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.