VENDIM Nr. 132, datë 07.12.2009

Për miratimin e Udhëzimit
“PËR VLERËSIMIN E PËRQENDRIMEVE JO HORIZONTALE DHE KONGLOMERATE”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.