VENDIM Nr. 123 Datë 18.09. 2009

Për “Vendosje gjobe ndaj shoqërisë Albanian AirLines MAK Sh.p.k.”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.