Vendim Nr 1065,Datë 19.03.2024

“MBI AUTORIZIMIN E PËRQENDRIMIT TË PROPOZUAR NËPËRMJET KRIJIMIT TË NJË NDËRMARRJE TË PËRBASHKËT NGA SHOQËRITË MIELE BETEILIGUNGS-GMBH (INTERNATIONAL STEEL CO. S.P.A.) DHE METALL ZUG AG (BELIMED AG DHE BELIMED LIFE SCIENCE AG), ME KONTROLL TË VETËM NGA MIELE”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.