Vendim Nr 1052,Datë 25.01.2024

“PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KOMISIONIT TË KONKURRENCËS NR.1045 DATË 29.12.2023 “PËR HAPJEN E HETIMIT TË THELLUAR NDAJ NDËRMARRJEVE ERZENI SHPK,GJIROFARMA SHA,ADG SHPK (LUFRA), SHAKA BOBOSHTICË SHPK NË TREGUN E PRODHIMIT DHE TREGTIMIT ME SHUMICË TË NËNPRODUKTEVE TË QUMËSHTIT (DJATHË DHE GJALPË)”

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });