Vendim Nr 1038, Datë 22.12.2023

“MBI AUTORIZIMIN E PËRQENDRIMIT TË REALIZUAR NËPËRMJET BLERJES SË KAPITALIT AKSIONAR TË SIMON & SCHUSTER (UK) LTD DHE SIMON & SCHUSTER, INC. NGA CENTURY DE BUYER LLC DHE CENTURY UK BUYER LTD”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.