Vendim Nr 1012, Datë 13.09.2023

“MBI AUTORIZIMIN E PËRQENDRIMIT TË REALIZUAR NËPËRMJET PËRFTIMIT TË KONTROLLIT TË SHOQËRISË VRUMONA B.V. NGA SHOQËRIA ROYAL UNIBREW A/S NËPËRMJET SHOQËRISË COMPANY OF JUNE 2023 B.V.”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.