VENDIM Nr.101, Datë 05/02/2009

Për një Shtesë në Vendimin Nr. 88 datë 02. 10. 2008 “Për Hapjen e Procedurës së Hetimit të Thelluar në Tregun e Importit të Grurit dhe Prodhimit të Miell

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.