Vendim Nr 1004, Datë 20.07.2023

PËR NJË KORRIGJIM GABIMI NË PËRLLOGARITJE TË GJOBËS SË VENDOSUR SHOQËRISË TIRANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SHPK ME VENDIMIN E KOMISIONIT TË KONKURRENCËS NR. 996 DATË 05.07.2023 “PËR VENDOSJE GJOBE NDAJ SHOQËRIVE AGNA SHA, INFO TELECOM SHPK DHE TIRANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SHPK, PËR MOS NJOFTIMIN BRENDA AFATIT TË PËRQENDRIMIT TË REALIZUAR PËR PËRFTIMIN E KONTROLLIT TË PËRBASHKËT TË SHOQËRISË AMB CONSTRUCTION SHPK.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });