Vendim Nr 1001, Datë 17.07.2023

MBI AUTORIZIMIN E PËRQENDRIMIT TË PËRKOHSHËM TË REALIZUAR NËPËRMJET BLERJES SË PROPOZUAR TË KUOTAVE TË SHOQËRIVE GGE IRELAND LIMITED DHE EMP ENERGY LIMITED NGA SHOQËRIA STATKRAFT IRELAND LIMITED IRELAND LIMITED.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.