V E N D I M Nr. 127 Datë 15.10 .2009

“Mbi autorizimin e përqendrimit për përftim kontrolli në shoqërinë BP Greece Limited, nga shoqëria Hellenic Petroleum SA nëpërmjet blerjes 100% të veprimtarisë ekonomike të tregtimit të shoqërisë BP Hellas SA”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.