Njoftim për shtyp

Nisur nga një artikull në media mbi rritjen e çmimit të vajrave ushqimorë, Autoriteti i Konkurrencës sqaron si më poshtë:

Autoriteti i Konkurrencës vepron për të siguruar një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit “Për Mbrojtjen e Konkurrencës” duke u mbështetur në tre shtylla kryesore:

• abuzimin me pozitën dominuese;
• marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe
• autorizimin për bashkimin dhe përqendrimin e ndërmarrjeve.

Autoriteti i Konkurrencës nuk është institucion përgjegjës për mbikëqyrjen e çmimeve apo të cilësisë së produkteve të ndryshme ushqimore.

Pranë Autoritetit të Konkurrencës nuk janë depozituar ankesa, si nga ana  e bizneseve, ashtu edhe nga ana e konsumatorëve, lidhur me rritjen e çmimit të vajrave ushqimorë, prej së paku 4 vitesh.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });