Nënshkrim Memorandumi Mirëkuptimi me Agjencinë e Prokurimeve Publike

Në kuadër të luftës kundër marrëveshjeve të ndaluara në oferta në prokurimet publike, sot më datë 02.04.2019, Autoriteti i Konkurrencës nënshkroi një Memorandum Mirëkuptimi me Agjencinë e Prokurimeve Publike.

AK dhe APP angazhohen të rrisin bashkëpunimin në luftën kundër karteleve në prokurimet publike si dhe në evidentimin dhe shkëmbimin e informacioneve të nevojshme në lidhje me procedurat e prokurimit që merr nën hetim ex-post.

Nëpërmjet këtij Memorandumi Mirëkuptimi, AK dhe APP forcojnë bashkëpunimin për çështje të interesit të përbashkët që lidhen me zbatimin e legjislacionit në fuqi për konkurrencën në sektorin e prokurimeve publike.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });