Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet ndryshimit të kontrollit në shoqërinë SANITARY CLEANING SHPK

Komisioni i Konkurrencës, me vendimin Nr. 524, Datë 14.06.2018 autorizoi përqendrimin e realizuar nëpërmjet ndryshimit të kontrollit në shoqërinë SANITARY CLEANING SHPK” autorizoi përqendrimin e realizuar nëpërmjet ndryshimit të kontrollit në shoqërinë SANITARY CLEANING SHPK. Si konkluzion ky përqendrim nuk shfaq shenja të kufizimit të konkurrencës në treg ose në një pjesë të tij në veçanti, si rezultat i krijimit ose forcimit të pozitës dominuese.

Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni në link-un më poshtë.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });