Press release-

“For some recommendations concerning the concession contract for the projection, financing, design, production and setting up a system for emission, distribution, locating and monitoring of fiscal stamps and control stamps drugs “

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.