Austria

The Director General of the Federal Austrian Competition Authority, Dr. Theodor Thanner, and the Chairwoman of the Competition Authority, Ms. Lindita Milo (Lati), signed on 12 December 2014 a Memorandum for Cooperation in the sphere of competition policy.
Dokument

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.