Decision No. 1053, Date 02.02.2024

“ON THE AUTHORIZATION OF THE CONCENTRATION REALIZED THROUGH THE CREATION OF A JOINT VENTURE WITH FULL FUNCTIONS BY AGNA SH.A. COMPANIES; LARTI – SHK AND FIX PRO SHK”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.