Decision No. 1022, Date 13.10.2023

“ON THE AUTHORIZATION OF THE CONCENTRATION REALIZED THROUGH THE ACQUISITION OF CONTROL OF THE COMPANIES JERUSALEM HOLDING S.A., CENTRAL EOLICA BAQUEIRAO I S.A. AND CENTRAL EOLICA BAQUEIRAO II S.A. FROM THE COMPANY STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.