Case: Acquisition of control through the transaction of 98.83% of the shares of Banka e Tiranës Sha by Piraeus Bank SA to Balfin Shpk and Komercijalna Banka AD Skopje

Case: Acquisition of control through the transaction of 98.83% of the shares of Banka e Tiranës Sha by Piraeus Bank SA to Balfin Shpk and Komercijalna Banka AD Skopje

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });