National Competition Policy

Approved by Competition Authority Decision no. 43, dated 28.12.2006, pursuant to Article 24/a, Law no. 9121, “On Competition Protection”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.