ANNUAL REPORT 2016 and Challenges for 2017

Please download below the Albanian Competition Authority ANNUAL REPORT 2016 and Challenges for 2017
Download
December 19, 2017

Annual Report 2015

ANNUAL REPORT 2015 AND MAIN GOALS FOR 2016
Download
June 10, 2016

Annual Report 2014

2014 ANNUAL REPORT AND MAIN GOALS FOR 2015
Download
June 8, 2015

Annual Report 2013

2013 ANNUAL REPORT AND MAIN GOALS FOR 2014
Download
June 25, 2014

Annual Report 2012

Annual Report 2012-2013
Download
April 22, 2013

Annual Report 2011

Annual Report 2011 and main goals for 2012
Download
April 19, 2012

Annual Report 2010

2010 Annual Report and Main goals for 2011    
Download
September 26, 2011

Annual Report 2009

Annual report 2009 and the objectives for 2010
Download
May 20, 2010

Annual Report 2008

ANNUAL REPORT 2008  AND MAIN  OBJECTIVES  FOR  THE YEAR  2009
Download
April 28, 2009

Annual Report 2007

ANNUAL REPORT 2007 AND MAIN WORK OBJECTIVES FOR THE YEAR 2008
Download
September 16, 2008

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });