Press Relese for the Bread Agreement in the City of Vlora

On the interim measurements for stopping the agreement of bread producers and sellers in the City of Vlora.

pres release interim measures vlora

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.