Open data of CA

  • Market monitoring reports
  • General investigations, studies and market analysis
  • Documents and notices for public consultations held on competition rules and policies

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.