Malta

The Chairperson of the Malta Competition and Consumer Affairs Authority, Inġ. Helga Pizzuto, and the Chairwoman of the Competition Authority, Prof. Dr. Juliana Latifi, signed on 3 December 2018 a Memorandum of Understanding on cooperation in the field of competition.

Document

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.